moveUP en b.clinic

Veiligheid

Uw veiligheid - onze hoogste prioriteit


Er wordt veel geschreven in de media over “veiligheid”. Op deze pagina wordt beschreven hoe wij uw veiligheid waarborgen.

1. moveUP zorg op afstand is veilig

Voor de wetgeving wordt moveUP beschouwd als een erkend en veilig medisch hulpmiddel. Graag benadrukken wij dat u wordt begeleid door echte mensen, niet een robot of ander computerprogramma. Uw zorgteam bestaat uit kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en andere medische professionals opgeleid in Nederland en België. De diploma's van onze medewerkers zijn gecontroleerd op echtheid.

Belangrijk om te weten is dat voor een succesvolle en veilige revalidatie het belangrijk is dat u als patient aanwijzingen van onze experts volgt en onze vragen correct doorgeeft. Alleen met de juiste informatie kunnen wij u op de juiste wijze begeleiden. U kunt op deze pagina lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

​​

2. De moveUP app is veilig

 

Sinds 2017 is moveUP een erkend veilig medisch hulpmiddel. Meerdere studies hebben aangetoond dat moveUP zowel veilig en doeltreffend is.

​​​​

3. De stappenteller is veilig

 

De stappenteller voldoet aan allerlei veiligheidseisen, zoals je die verwacht van een zogenaamde automatische stappenteller. Ook met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens, voldoet de stappenteller aan strenge Europese wetgeving over privacy en bescherming van persoonsgegevens.

​​

4. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens en data

 

Alle computerprogramma's die gebruikersgegevens vragen moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen omtrent gegevensbeheer. Als medische mobiele toepassing vormt moveUP hierop geen uitzondering. Bijvoorbeeld, de computer waar alle patiëntengegevens op worden bewaard staat in België. Deze computer wordt beveiligd door specialisten. Medewerkers van moveUP moeten regelmatig hun wachtwoorden veranderen. Daarnaast controleert een extern bureau ons veiligheidsbeleid en de uitvoering ervan.  

Veiligheids- en kwaliteitskeurmerken

CE-markering

moveUP is voorzien van de CE-markering. Deze CE-markering geeft aan dat moveUP aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Lees meer over de CE-markering van de Europese Unie >

 

Officiële erkenningen in België

 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft goedkeuring verleend aan moveUP om zich als een "veilig, van goede kwaliteit, werkzaam en doeltreffend medische hulpmiddel" te mogen noemen.

Het eHealth-platform, een federale overheidsinstelling, heeft de informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt positief beoordeeld.

Het verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft besloten het behandelplan van moveUP te vergoeden.

Deze officiële erkenningen zijn (deels) toegekend via mobile Health Belgium. Dit Belgisch platform is een initiatief van de Belgische federale overheid. Lees meer over mobile Health Belgium >

​ISO-27001

 

Om u goede, persoonlijke zorg te verlenen, verzamelt moveUP informatie over u. Bijvoorbeeld, hoeveel heeft u gestapt en hoeveel pijn heeft u nadien ervaren. Deze informatie beheren wij veilig. moveUP voldoet aan alle eisen die ISO stelt aan informatiesystemen. Het doel van de ISO 27001 is de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle gegevens binnen onze organisatie te beschermen.
Lees meer over de ISO-27001 (Engelstalige website) >

​​

ISO-13485

 

De ISO 13485 is nog een internationale norm waaraan moveUP voldoet. Deze norm geeft aan dat moveUP aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het maken en uitgeven van een medisch hulpmiddel dat kwalitatief goed en veilig is. Om het ISO 13485 certificaat te behalen werd moveUP gecontroleerd op alle eisen door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling.
Lees meer over de ISO 13485 (Engelstalige website) >

Veiligheids- en kwaliteitskeurmerken

Europe CE mark.png
CE-markering door de
Europeese Unie
ISO-13485 moveUP.png
ISO 27001 moveUP.jpg